Ceník prací

Výlep plakátů:

 • Rozměr plakátu 5,1 x 2,4 m
 • dle vzdálenosti a výšky reklamního panelu
 • Rozměr plakátu 9,6 x 3,6 m
 • Výlep přelepky menšího formátu
 • Odmaštění rekl. panelu
 • včetně odmašť.přípravku
  500 - 1000,- Kč
   
  1500 - 2000,- Kč
  400,- Kč
  400,- Kč

Cena zahrnuje přípravu plakátu pro výlep, lepidlo, dopravu k RP (do 40 km od FM), fotodokumentaci
výlepu, očištění reklamní plochy od starých výlepů včetně jejich likvidace. V ceně je zahrnuta pracnost
výlepu, která souvisí s výškou rek.panelu, případně s jeho umístěním (příkopy,ploty,apod.).
V zimních měsících nemrznoucí směs a ztížené podmínky pro výlep (mráz, sníh, nedostupnost
rek.panelů). Vysokozdvižná plošina používaná u panelů se spodní hranou nad 4m bude
přefakturována.

Fóliová reklama:

 • Výlep fólie 5,1 x 2,4 m
  2000-3000,- Kč

Standartním povrchem pro výlep fólie se rozumí čistý pozinkovaný plech bez koroze, případně k tomu
určený plast. Výlepy v terénu se provádí při teplotě nad 10 stupňů celsia. V ceně je zahrnuta doprava.

Ostatní práce:

 • Montáž PVC desek 510x240 cm
 • na reklamní panel
 • Demontáž PVC desek
  1 500,- Kč

  850,- Kč

V ceně je zahrnuta doprava a spojovací materiál.

 • Montáž reklamní plachty
 • na panel 510 x 240 cm
 • Demontáž rekl. plachty
  1500 - 2000,- Kč
   
  500,- Kč

Při atypických výlepech a montážích cena po dohodě.
Ceny zde uvedené jsou pouze orientační, oficiální cenovou nabídku poskytneme individuálně. Všechny ceny jsou bez DPH.